Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Pædagogiske læreplaner.


De pædagogiske læreplaner er ikke i sig selv en garanti for udvikling og kvalificering af fagligheden i en institution. Det kommer helt an på, hvordan de pædagogiske læreplaner integreres i et mere sammenhængende fagligt udviklingsperspektiv. Samtidigt er det ofte nødvendigt at tilrette de overordnede temaer for læreplanerne, så de i så høj grad som muligt matcher de konkrete udviklingsbehov i den enkelte institution.

Derfor bliver arbejdet med pædagogiske læreplaner også først og fremmest en afspejling af den udviklingskapacitet, som den enkelte daginstitution i forvejen besidder.

Et af de områder, hvor arbejdet med de pædagogiske læreplaner kan være et væsentligt udgangspunkt for forbedring og kvalificering, er i samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler.Eksempler på opgaver:

Græsted Gilleleje Kommune: Udvikling af model for samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/jensbundgaardnielsen.dk/public_html/ydelser/vis.php on line 106