Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Kommunale børn- og ungepolitikker.


De kommunale børn- og ungepolitikker er vigtige. Af flere grunde. Dels er de et gennemarbejdet og konkret udtryk for den fælles vision for arbejdet med børn, unge og familier i en kommune. Dels er udformningen af børn- ungepolitikken et vigtigt politisk signal om, hvilke grundværdier det er, der forventes at blive lagt vægt på i det daglige arbejde og samarbejde i forhold til børnene, de unge og familierne i den enkelte kommune.Eksempler på opgaver:

Ikast Kommune: Ny Børne- og Ungepolitik


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/jensbundgaardnielsen.dk/public_html/ydelser/vis.php on line 106