Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Pædagogisk Kvalitetsevaluering.


Jeg er flere gange blevet bedt om at udvikle nye metoder og arbejdsmodeller i tilknytning til et kommunalt driftsområde. Pædagogisk Kvalitetsevaluering er en metode, som jeg i 2004 udviklede på foranledning af en henvendelse fra Græsted Gilleleje Kommune. Baggrunden var, at man ønskede en praksisnær metode, der kunne give ledelse og personale i institutionerne nye indfaldsvinkler til at observere og vurdere kvaliteten i egen praksis.

Metoden har vist sig at være særdeles befordrende for udvikling af de helt centrale kerneydelser i både dagplejen og daginstitutionerne.

Du kan læse mere om selve metoden i Pædagogisk Kvalitetsevaluering her:Eksempler på opgaver:

Græsted Gilleleje Kommune: Udvikling og implementering af metoden til Pædagogisk Kvalitetsevaluering

Aalborg Kommune: Evaluering af forløb med Pædagogisk Kvalitetsevaluering

Helsingør Kommune: Pædagogisk Kvalitetsevaluering som udgangspunkt for rummeliggørelse

Gribskov Kommune: Uddannelse i metoden til Pædagogisk Kvalitetsevaluering


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/jensbundgaardnielsen.dk/public_html/ydelser/vis.php on line 106