Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.


En evaluering skal først og fremmest være et fremadrettet handleredskab. Som giver mulighed for at træffe de relevante beslutninger i forhold til de genstandsfelter, som man netop har ønsket at få belyst og vurderet med udgangspunkt i evalueringen.

Jeg har bred erfaring med større evalueringer, der medinddrager det politiske niveau, chefniveauet og medarbejderne i den pågældende organisation såvel som væsentlige samarbejdsflader i tilknytning til organisationen.Eksempler på opgaver:

Frederikssund Kommune: Projekt Den Gode Arbejdsplads

Børne - og Familiehjemmet Bakkevej. Skriftlig perspektivering af udviklingsforløb.

Red Barnet: Evaluering af Red Barnets Hotline

Hammel kommune: Extern evaluering af Projekt Unge På Sikker Grund

Høje Taastrup Kommune: Evaluering af ”Familien i centrum” - et udviklingsforløb om metodeudvikling af sagsbehandlingen overfor udsatte børn og familier i Høje Taastrup Kommune.


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/jensbundgaardnielsen.dk/public_html/ydelser/vis.php on line 106