Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.


De udsatte børn og unge har, om nogle, brug for en velfungerende og målrettet indsats. Den kommer imidlertid ikke nødvendigvis af sig selv. Men forudsætter blandt andet, at derarbejdes bevidst med udvikling af både de personlige og faglige kompetencer hos de fagpersoner, som hver dag skal matche den udfordring, det er, at se dårlig trivsel i øjnene.

Det stiller samtidigt særlige krav til ledelsen i daginstitutioner og skoler at motivere og inspirere personalet til at kunne udvikle og nuancere indsatser, der medinddrager et tilstrækkeligt fokus på de kompetencer og ressourcer, som ethvert barn har. Også når det er defineret som udsat.Eksempler på opgaver:

"Så rykker vi!" - rappport om et 2½ -årigt udviklingsforløb med ti daginstitutioner i Aalborg Kommune

Finansministeriet: Kvalitetsreformen.

Slagelse Kommune: Udvikling til alle!

Aalborg Kommune: ”Så rykker vi!” – kvalificering af daginstitutionernes arbejde med udsatte børn og deres forældre.

Gribskov kommune: Udvikling af ny model for specialpædagogik og vidtgående specialundervisning

Ribe Amt: Temadage ifm. Projekt ”Børn i misbrugsfamilier”


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/jensbundgaardnielsen.dk/public_html/ydelser/vis.php on line 106