Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Tværfaglig kompetenceudvikling.


En af de helt centrale betingelser for en tilstrækkeligt velfungerende indsats over for børn, unge og familier, hænger sammen med, at det tværfaglige samarbejde i kommunen fungerer godt og hensigtsmæssigt. Derfor er det også vigtigt, at kompetenceudvikling ikke ses isoleret i forhold til hver enkelt faggruppe. Men at der tværtimod, for eksempel med udgangspunkt i de overordnede mål og værdier i kommunens børne- og ungepolitik, skabes en mere sammenhængende strategi for den kontinuerlige kompetenceudvikling på børne- og ungeområdet.

Jeg har arbejdet med udvikling og kvalificering af tværfaglige samarbejdsmodeller i kommunerne i en lang række sammenhænge. Jeg har således betydelig erfaring med at medvirke til at udvikle og realisere modeller for tværfaglig kompetenceudvikling, der involverer såvel ledelsesniveauet som faggrupperne i tilknytning til kommunens arbejde med børn, unge og familier.Eksempler på opgaver:

Vesthimmeland Kommune, temadag for ledere, medarbejdere samt politikere.

Græsted Gilleleje Kommune: Tværgående kompetenceudvikling på hele børn- og unge-området

Græsted Gilleleje Kommune: Inspirationskatalog til tværfaglig kompetenceudvikling

Græsted Gilleleje Kommune: Faglig strategi for Børne- og Borgerrådgivningen

Græsted Gilleleje Kommune: Udvikling af en differentieret og fælles integreret model for udarbejdelse af handleplaner på tværs af hele bu-området

Karlebo kommune: Det fælles ansvar – rummelighed og hvad betyder det?

Jernløse kommune :Temadag for kommunalbestyrelsen

Billund Kommune: Temadag for chefer og medarbejdere i bu-afdelingen

Kolding Kommune: Pædagogisk dag i Vorbasse-distriktet

Skærbæk Kommune: Temalørdag for politiske chefer, medarbejdere og forældrerepræsentanter


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/jensbundgaardnielsen.dk/public_html/ydelser/vis.php on line 106