Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.


Jeg har holdt oplæg eller varetaget tovholderfunktion på mere end 200 temadage og konferencer om det professionelle arbejde med børn og unge i de seneste 18 år.Eksempler på opgaver:

KL, Servicestyrelsen og COK: Konferencer om tidlig indsat-fælles dialog-alles ansvar.

Ungdommens Vel: Temadag med ledere af dag- og døgntilbud.

Kolding Kommune: Seminar om udvikling af den boligsociale indsats i Skovparken.

Samrådsmøde på Nyborg Strand den 26.-28.januar 2010

Sådan ser det tværfaglige samarbejde ud om ti år!

Slagelse Kommune: Dagtilbudskonference

Randers Kommune: Gå-hjem møde vedr. sektorpolitik

Samarbejdsprojekt mellem Bikubefonden og KL om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud.

Gribskov Kommune: Brush Up- dag for ledere og observatører

Ikast-Brande Kommune: Temadag for daginstitutionslederne: Ledelse - udfordringer og muligheder

Albertslund Kommune: Introduktion til tværfagligt samarbejde og koordinering på børneområdet.

Landskonference: Den rummelige daginstitution – Socialpædagogik i daginstitutionen

Konference om kvalitet i anbringelsesarbejdet

Temakonference om rummelighed

Temaaften, Sæby kommune

Temadag for familieplejere

Landskonference om ”Alternativer til anbringelse”

Temadag: En rummelig folkeskole

Konference: Amternes Socialudvalg

Temaaften: Om at se og høre børn - sådan for alvor!

Opstartarrangement for lederne i Børneog Familieafdelingen, Aalborg kommune

Landskonference: Den rummelige daginstitution - Socialpædagogik i daginstitutionen

Fællesmøde for Socialcheferne og Børne- og Kulturcheferne i Ringkøbing Amt

De utilpassede unge – en konference om tilrettelæggelse af professionel omsorg

Temadag: Rummelighed – Daginstitutionens udfordringer og muligheder:

Temalørdag: Rummelighed og tværfagligt samarbejde:

Temakursus, Helsingør Kommune


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/jensbundgaardnielsen.dk/public_html/ydelser/vis.php on line 106