Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.


Det kan i forskellige faser af en beslutningsproces være vigtigt at skaffe sig et kvalificeret og sammenhængende input til den fremadrettede planlægning af organisationen. Eller et særligt fagområde indenfor organisationen.

Jeg har betydelig erfaring med tilrettelæggelse og realisering af større organisatoriske og faglige kortlægninger og analyser, som kan give et godt og fremadrettet udgangspunkt for såvel de politiske som de fagligt-administrative overvejelser og beslutningsprocesser i kommuner og større organisationer.Eksempler på opgaver:

Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge og Ungdommens Vel - afklaring i forhold til sammenslutning.

Kolding Kommune: Revurdering af den sammenhængende børne- og ungepolitik.

Det Kriminalpræventive Råd: Publikation om SSP-samarbejdet.

Familie-og Socialudvalget, Aalborg Kommune: Oplæg og dialog

Ungdommens Vel: Udarbejdelse af publikation.

Fonden Vita - Center for Socialt Arbejde

Ethnos: Udvikling og perspektivering.

Ungdommens Vel: Målsætningsproces.

iAabenraa Kommune: Udviklingsforløb vedr. tilsynsfunktionen i dagplejen.

Oplæg til evaluering og fremadrettet perspektivering af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge i Albertslund Kommune.

Kommunernes Landsforening: Analyse af de nye børn- og ungepolitikker i kommunerne

Pædagogisk Eftersyn på Daginstitutionsområdet i Aalborg Kommune

Red Barnet: Kortlægning af Red Barnets nationale programområde

Børnerådet: Etablering og drift af informationsvirksomhed om børns rettigheder.

Ungdommens Vel: Værdigrundlag i praksis

Den nye Jammerbugt kommune: Visioner for det fremtidige arbejde på børne-kulturområdet.

Nyt forebyggelsescenter i Odder Kommune

LOS : Visions og -målsætningsseminar for bestyrelsen

Ungdommens Vel: Udfordring på kvalitet og effekt i arbejdet med de personligt og socialt udsatte børn og unge.

Bestyrelseskonference, SSP Samrådet: Konkretisering af SSP Samrådets fremtidige profil.

Faaborg-Midtfyn kommune: Mål, organisering og tværfagligt samarbejde vedrørende den fremtidige opgavevaretagelse i forhold til sårbare børn og unge

Juelsminde Kommune: Konkretisering af målsætning for arbejdet med børn og unge samt personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse


Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/jensbundgaardnielsen.dk/public_html/ydelser/vis.php on line 106