Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Karlebo kommune: Det fælles ansvar – rummelighed og hvad betyder det?

Temadag som opfølgning på analyse af Rådgivningscentret. Med deltagelse af Rådgivningscentrets ansatte og centrale aktører fra skolerne og daginstitutionerne.

Oplæg om rummelighed og tværfagligt samarbejde:

- hvilke værdier skal være bærende?
- udfordring til de forskellige fagligheder og sektorer?
- hvilke holdninger og kompetencer er nødvendige?
 
Med udgangspunkt i oplæg satte deltagerne dagsordenen for temadagens videre dialog og debat. Metoden var ”Open space”.


Tilbage til oversigten