Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Græsted Gilleleje Kommune: Udvikling af en differentieret og fælles integreret model for udarbejdelse af handleplaner på tværs af hele bu-området

Formålet har været at udvikle en gradueret model for udarbejdelse af handleplaner, så den svarer til de forskellige faser i indsatsen. Fra den tidlige indsats i normalområdet. Til anbringelser uden for hjemmet. Modellen var samtidigt et led i understøttelsen den netop vedtagne børne- og unge politik, som blev vedtaget politisk i 2004.

Udviklingen af den konkrete model skete på baggrund af samtaler med ledere og fagpersoner indenfor såvel normal- som specialområdet.


Tilbage til oversigten