Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Græsted Gilleleje Kommune: Faglig strategi for Børne- og Borgerrådgivningen

Udvikling af en faglig strategi, som betyder, at de forskellige faggrupper i BBR kan medvirke til, at værdier og mål i den nye børne- og ungepolitik kan realiseres i praksis.

Med udgangspunkt i dialogsamtaler og interview med repræsentanter for ledelse og faggrupper i BBR, udarbejdedes oplæg til en ny faglig strategi for Børne- og Borgerrådgivningen. Der blev efterfølgende afholdt et 2-dages strategiseminar, hvor det konkrete oplæg yderligere blev perspektiveret. Herefter blev det endelig oplæg til faglig strategi færdigbearbejdet og fremsendt til det politiske niveau.


Tilbage til oversigten