Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Græsted Gilleleje Kommune: Inspirationskatalog til tværfaglig kompetenceudvikling

Udarbejdelse af 100-siders inspirationskatalog, der konkretiserer en model for kompetenceudvikling på tværs af dagplejen, institutioner og skoler. Inspirationskataloget indeholder en grundig gennemgang af de faglige temaer for kompetenceudvikling på bu-området, som aktuelt fremstår som de vigtigste, set med de involverede fagkulturers egne øjne. Til hvert tema er der udarbejdet manualer for, hvordan der kan arbejdes konkret med de pågældende temaer.

Herudover præciserer inspirationskataloget de udfordringer og barrierer, som fagpersoner og ledere gennem dialogsamtaler og interviews selv har fremhævet som de væsentligste i relation til en tværgående kompetenceudvikling.
 
Ovennævnte blev formidlet og perspektiveret yderligere på henholdsvis to ledelsesseminarer for samtlige ledere på bu-området i GGK, et to-dages seminar for samtlige indsatsmedarbejdere (socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejersker m.v.) samt på 11 introduktionsmøder for samtlige dagplejere, pædagoger og lærere i kommunen.


Læs Inspirationskataloget her


Tilbage til oversigten