Siden jeg etablerede selvstændig konsulentvirksomhed i 2003 har jeg arbejdet med mere end 100 opgaver.

Her får du et mere sammenhængende overblik over, hvilke typer af ydelser, jeg især har beskæftiget mig med. I tilknytning til hver af de beskrevne ydelser kan du desuden se nogle eksempler på de konkrete opgaver, som jeg enten har arbejdet med. Eller aktuelt er i gang med.Organisatorisk og faglig kortlægning, analyse og perspektivering.

Tværfaglig kompetenceudvikling.

Udsatte børn i daginstitutioner og skoler.

Evaluering og fremadrettet handleperspektivering.

Pædagogisk Kvalitetsevaluering.

Kommunale børn- og ungepolitikker.

Pædagogiske læreplaner.

Målrettede konsulentforløb i forhold til dag- og døgninstitutioner.

Udviklingsforløb i forhold til SFO-området.

Konsulentydelser i forhold til andre konsulentfirmaer.

Oplæg og tovholderfunktion i forhold til temadage og konferencer.

Fast klumme.

 
Vesthimmeland Kommune, temadag for ledere, medarbejdere samt politikere.

I anden halvdel af 2010 har man i Vesthimmeland Kommune implementeret det tværfaglige samarbejde i små, lokale team. I januar måned 2011 afholdes derfor en temadag for de 120 involverede ledere og fagpersoner samt repræsentanter fra det politiske niveau med henblik på inspiration til den videre proces. JBN er blevet bedt om at belyse faldgruber og guldgruber i det tværfaglige samarbejde med udgangspunkt i den tidlige indsats og Barnets Reform.


Tilbage til oversigten