'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2018 - 11


Vi skal lytte meget mere til børrnene!
Tirsdag den 20. november var Børnerettighedsdag. Derfor deltog jeg i en dialog med ca. 150 elever fra 7.-og 8.klasserne på Kongehøjskolen, som er Red Barnet ambassadørskole i Aabenraa. Det blev til en times rigtig fin udveksling af spørgsmål og svar sammen med de velforberedte elever.

At give plads til børnenes egne refleksioner og tanker om den virkelighed, som de dagligt skal forholde sig til og navigere i, er helt afgørende for, at de kommunale indsatser kan udvikle sig i overensstemmelse med det nødvendige mix mellem på den ene side børnenes indsigter og viden om både deres egen realitet, og den fælles realitet som de med udgangspunkt i deres egen realitet dagligt indgår i. Og på den anden side de forestillinger om både børnenes nuværende og i høj grad deres også fremadrettede realitet i samfundet, som dagplejere, pædagoger, lærere og andre professionelle tilrettelægger deres indsatser ud fra.

For eksempel vil det være indlysende at prøve at få tilstrækkeligt nuancerede indsigter i, og viden om, hvordan både de børn, vi kalder for udsatte børn, selv oplever årsager til og konsekvenser af udsatheden, men også hvad de børn, som ikke defineres som udsatte, tænker om årsager til og konsekvenser af udsatheden. Er der overensstemmelse i den måde, som udsatte og ikke-udsatte børn tænker om udsatheden på? Det kunne da være indlysende og også ganske spændende at beskæftige sig med for en de pædagoger eller lærere, som er i stand til at håndtere en sådan dialog på en god og konstrruktiv måde.

På samme måde med inklusion. Hvordan oplever henholdsvis de elever, som skal inkluderes helt eller delvist i en almindelig klasse, at forudsætninger for en rimeligt vellykket inklusion ser ud? Og hvad er de omvendt opmærksomme på som væsentlige udfordringer i relation hertil? Og hvordan oplever de elever, der skal medvirke til en vellykket inklusion, at de væsentligste muligheder og udfordringer ser ud? Hænger det sammen?

I realiteten er der et hav af muligheder for at involvere børnene med udgangspunkt i veltilrettelagte og indsigtsfulde faglige forløb.

Iøvrigt var ligestilling et af de temaer, som afstedkom flest spørgmål fra eleverne på Kongehøjskolen. Både fra drenge og piger.

Men egentlig kan man måske godt sige, at der netop er tale om en form for ligestilling, når børn får mulighed for at give udtryk for deres tanker og refleksioner om den daglige virkelighed, som udgør deres livsvilkår.

Under alle omstændigheder bør vi løbende overveje at lytte til børnene.

Sådan for alvor!