'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2018 - 04


tillid under pres..
Et af de væsentligste træk ved et vitalt og fagligt overskudsagtigt kommunalt set up er, at de kommunale ledere og fagpersoner har en grundfæstet tillid til, at det faglige system, de selv er en del af. rent faktisk er, eller vil kunne bringes i stand til at matche den virkelighed, som de kommunale indsatser altid vil skulle måles op imod. Fra den helt tidlige indsats i forhold til børn og forældre og til den tilstrækkeligt indsigtsfulde og livsbefordrende indsats i forhold til gamle mennesker.

Kan og gør vi det, der er brug for? Det er lakmusspørgsmålet for samtlige ledere og fagpersoner i forhold til kommunernes daglige virksomhed.

Det forudsætter samtidigt, at der fra politisk hold er tillid til, at god og gennemtænkt faglighed gør en forskel. Ofte en ganske afgørende forskel i forhold til borgernes virkelighed. I den sammenhæng er det vigtigt, at ledere og fagpersoner i kommunerne har både tid og inspirerende metoder til at formidle dels, hvad god faglighed egentlig handler om og forudsætter og dels, hvad god faglighed rent faktoisk kan udvirke i forhold til borgernes virkelighed.

Den tillid synes at være skrumpet i de seneste 10-15 år. En væsentlig del af politikerne har tilsyneladende vænnet til at tro, at standardiseringer, kontrol, ledelsesoptimering, omprioriteringer og effektiviseringer m.v. er vejen til et retvisende kommunalt set up i forhold til kommunens borgere. Fra børnene til vores gamle. Ikke mindst set med økonomiske øjne.

Derfor står vi i dag med en generel udfordring, der handler om, hvordan kommunale ledere og fagpersoner fremover skal fortolke den rigtigt gode faglighed ind i det sammensurium af oppefrakommende fagligt-administrative, ressourcemæssige og politiske pejlemærker for, hvad der forventes af dem. Ikke jordens mest enkle opgave!

Der er i den grad brug for at sætte den gode og forandrende faglighed på dagsordenen. At tydeliggøre konsekvenserne af et kommunalt set up uden kontinuerligt fokus på lakmusspørgsmålet: Kan og gør vi det, der er brug for?

Og hvorfor ikke?