'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2018 - 02


Det er ikke dataunderstøttet tidlig opsporing af børn, der er mest brug for!
Helt grundlæggende står og falder den tidlige indsats med 4 afgørende parametre.

1. At der i sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuerne og daginstitutionerne er den tilstrækkelige faglige viden og kvalitet i forhold til at se og høre det enkelte barn - sådan for alvor
.
2. At der er en tilstrækkelig evne og et tilstrækkeligt fagligt mod til at omsætte de faglige observationer til konkret handling.

3. At der er tid til at have den nødvendige faglige dialog i forhold til opfølgning og evaluering.

4. At det tværfaglige samarbejde er så fagligt befordrende og konkret kvalificerende, at fagpersonerne i frontlinien reelt oplever, at de virkelig kan bruge tværfagligheden i enhver sammenhæng, hvor de har brug for at trække på den.

Udgangspunktet for en tilstrækkeligt livsnær og derfor også effektiv tidlig indsats er altså, at såvel grundfagligheden som tværfagligheden oser af kvalitet og faglig gejst og overskud. At der er den tilstrækkelige tid til at praktisere både fagligheden og tværfagligheden optimalt. Og at man i grunduddannelser og efteruddannelser samt i forskningen understøtter en stadig udvikling og kvalificering af de helt grundlæggende parametre for en tidlig indsats, der kan skabe nye muligheder og scenarier for det enkelte barn.
Imidlertid har det altid været forbundet med store udfordringer at få dele af det administrative ledelseslag i kommunerne samt de politikere, der lytter til dette ledelseslag, til at forstå eller acceptere, at forudsætningerne for kvalitet i den tidlige indsats helt overvejende afhænger af faglig og tværfaglig kvalitet i relation til de faggrupper, der dagligt arbejder konkret med de børn, som den tidlige indsats først og sidst skal rette sig mod.

Derfor har vi de i de seneste 15-20 år i stigende grad set diverse standardiserede undersøgelser og kvalificeringsforløb, som flytter fokus fra udvikling og kvalificering af fagligheden og tværfagligheden med udgangspunkt i de involverede fagpersoners egne observationer, erfaringer og visioner, til i højere grad at vægte styringsorienterede logikker, som størstedelen af kommunalpolitikerne ikke stiller voldsomt store spørgsmål ved.

Når regeringen nu overvejer at indfase Gladsaxe Kommune`s ide om dataunderstøttet tidlig indsats til samtlige landets kommuner, selvom eksperter i forvaltningsret og dataret stiller store spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at samkøre store registre med personoplysninger på den måde, er det endnu en understregning af, at man hellere vil forsøge sig med alskens mere eller mindre realitetsnære genveje til resultater i forhold til den tidlige indsats end man vil anerkende, at der altså bare er nogle helt fundamentale faglige og tværfaglige forudsætninger for at opnå en tilstrækkelig stærk og livsforandrende tidlig indsats i en kommune.

Det rokker diverse digitale pointsystemer ikke en milimeter ved!