04 . 2020

De udsatte og sårbare grupper - retorik eller realitet?