12 . 2016

Strukturreformens mangel på fagligt og borgernært fundament.